Restaurant Xaloquell

Sala XaloquellSala XaloquellXaloquell hall

Salaxaloquell800xÉs la sala més antiga del Restaurant, d’on li vé el nom. En aquest sala s’ofereix a diari servei de menú i carta.

És un espai molt adequat per a celebracions familiars, banquets, comunions…

Capacitat per 150 comensals.

Salaxaloquell800xEs la sala mas antigua del Restaurante, de donde le viene el nombre. En esta sala de ofrece cada día el servicio de menú y carta.

És un espacio adecuado para celebraciones familiares, banquetes, comuniones…

Capacidad para 150 comensales.

Salaxaloquell800xIt is the oldest room of the restaurant, where the name comes. This room offers a daily menu and service.
It is a very suitable for family celebrations, weddings, communions …

Capacity: 150 guests.