Restaurant Xaloquell

HistòriaHistoriaHistory

Joan i Josepa

Joan i Josepa

A principis dels anys  70 Joan Salvó Roig i Josepa Domingo Mulet decideixen construir el Xaloquell, on hi havia la finca  propietat de la família de la Josepa.  Després de treballar a Calafell durant més de 10 anys, en Joan veu  l’esclat del turisme com un negoci de futur.

En aquells anys a  Sant Salvador encara hi havia moltes vinyes de garnatxa i moscatell però ja havia començat a construir-se algun edifici més enllà de la primera línia de mar .

El  24 de maig de 1972 s’inaugura el Restaurant Xaloquell, que coincideix amb el casament del Joan i la Josepa .

Els primers anys van ser durs però alhora molt productius, es van començar a fer els primers casaments, comunions i tota mena d’events. Tant el turisme nacional com estranger tria les platges del Vendrell per estiuejar

El restaurante año 1972

El restaurante año 1972

Amb els anys el negoci va creixent i comencen les primeres reformes i ampliacions.

  • El 1977 construcció del menjador Pau Casals, un petit celler dedicat al nostre vendrellenc més universal i que segurament havia passejat moltes vegades per la finca on ara es troba el restaurant.
  • El 1990 la reforma de tot el menjador i  cobriment  amb vidre de la terrassa  per poder fer  la sala més gran.
  • El 1998 on hi havia l’hort es va construir  de la Sala Nòrdica, amb fusta importada de Noruega. Una sala única de gran capacitat que s’utilitza per casaments i events de tot tipus.
  • El 2008 reforma integral del jardí per poder acollir els aperitius dels casaments i a partir del 2010 també els sopars durant la temporada d’estiu.

Des del 2002 Montserrat Salvó Domigo i Josepa Domingo porten el timó del restaurant, i ajudades en tot moment per un  gran equip de professionals , que sense ells  aquest projecte de restaurant no seria possible.

Joan y Josepa

Joan y Josepa

A principios de los años 70 Joan Salvó Roig y Josepa Domingo Mulet deciden construir el Xaloquell, en la finca propiedad de la familia de la Josepa. Después de trabajar en Calafell durante más de 10 años, Joan ve el estallido del turismo como un negocio de futuro.

En aquellos años en Sant Salvador aún había muchas viñas de garnacha y moscatel pero ya había empezado a construirse algún edificio más allá de la primera línea de mar.

El 24 de mayo de 1972 se inaugura el Restaurante Xaloquell, que coincide con la boda de Joan y Josepa.

Los primeros años fueron duros pero a la vez muy productivos, se empezaron a hacer las primeras bodas, comuniones y todo tipo de eventos. Tanto el turismo nacional como extranjero elige las playas del Vendrell para veranear.

El restaurant l'any 1972

El restaurant l’any 1972

Con los años el negocio va creciendo y comienzan las primeras reformas y ampliaciones.

En 1977 construcción del comedor Pau Casals, una pequeña bodega dedicada a nuestro vendrellenc más universal y que seguramente había paseado muchas veces por la finca donde ahora se encuentra el restaurante.
En 1990 la reforma de todo el comedor y cubrimiento con cristal de la terraza para poder hacer la sala más grande.
En 1998 donde estaba la huerta se construyó la Sala Nórdica, con madera importada de Noruega. Una sala única de gran capacidad que se utiliza para bodas y eventos de todo tipo.
En 2008 reforma integral del jardín para poder acoger los aperitivos de las bodas ya partir de 2010 también las cenas durante la temporada de verano.

Desde 2002 Montserrat Salvó Domigo y Josepa Domingo llevan el timón del restaurante, y ayudadas en todo momento por un gran equipo de profesionales, que sin ellos este proyecto no sería posible.

Joan and Josepa

Joan and Josepa

In the early 70s Joan Salvó Roig and Josepa Domingo Mulet Xaloquell decide to build on the property owned by the family of Joseph. After working in Calafell for over 10 years, John sees the explosion of tourism as a future business.

In those years in Sant Salvador there were still many vines of “Garnatxa” and “Muscat” varieties but had already begun to build a building beyond the first line of the sea.

On 24 May 1972 the restaurant Xaloquell opened, which coincides with the wedding of Joan and Josepa.

The first years were hard but also very productive, they began to make the first weddings, and all kinds of events.

The restaurant in the 1972

The restaurant in the 1972

Over the years the business grew and begin the first renovations and extensions.

In 1977 construction of the dining hall Pau Casals, a small winery dedicated to our more universal person and probably had often walked by the building where the restaurant is now.
The 1990 reform of the entire dining room with glass covering the terrace to make the room bigger.
In 1998 the garden where he had built the Nordic Room with wood imported from Norway. A large capacity single room used for weddings and events of all kinds.
The 2008 refurbishment of the garden to accommodate weddings and snacks from 2010 also dinners during the summer season.

Since 2002 Josepa Domingo and Montserrat Salvó Domigo take the helm of the restaurant, and aided throughout by a professional team, without them this project would not be possible restaurant.